Światowy Dzień Zespołu Downa

321.03.2021 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Sama data – kombinacja liczb 21 i 3 – nie jest też przypadkowa, bowiem w 21 parze chromosomów, osoby zdrowe mają 2 chromosomy, podczas gdy osoby z Zespołem Downa – 3. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21.

Celem dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa.

 

Czym jest Zespół Downa?

Przede wszystkim to odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. To ona właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi. Angielski lekarz John Langdon Down pod koniec XIX wieku (w 1866 roku) pierwszy opisał podobieństwo do siebie grupy osób z odmiennym rozwojem, które nie były ze sobą spokrewnione i opisał 12 wspólnych dla nich cech.

Inaczej Światowy Dzień Zespołu Downa nazywany jest Dniem Kolorowej Skarpetki. Tego dnia wszyscy są zachęcani do założenia dwóch różnych kolorowych skarpetek. Co symbolizują?

Różnorodność, odmienność, społeczne niedopasowanie – czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby dotknięte zespołem Downa.

W naszej szkole również symbolicznie obchodziliśmy ten dzień. Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 przygotowali kolorowe skarpetki na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Za przygotowanie dziękujemy: p. Annie Baranowskiej, p. Monice Boguckiej oraz p. Dominice Dąbrowskiej.