Szkolna stołówka zaprasza na obiady w roku szkolnym 2021 kl 1-3

klasa 0 -  godzina 12.00

klasy Ia - godzina 11.20

klasy Ib - godzina 11.15

klasy IIa - godzina 11.30

klasy IIIa - godzina 12.30

klasy IIIb - godzina 12.45

stolowk1stolowka

Ogłoszenia:

  • Jadłospis ustalany jest na 5 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.
  • Wpłaty na obiady przyjmowane są przez intendenta: Aleksandrę Piórkowską do 10 dnia każdego miesiąca.

Regulamin stołówki