rada rodzicowRada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca RR - p. Paulina Piekarska
Zastępca- p. Daria Piekarska
Skarbnik- p. Piotr Kalinowski
Sekretarz- p. Tatiana Badaczewska

numer konta Rady Rodziców: 16955000032006004002620001