Sztandar Szkoły

  24 października 2014 r. miało miejsce przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Po mszy świętej, na której poświęcono sztandar, odbyły się uroczystości na sali sportowej szkoły. Głównym ich elementem było przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektorowi szkoły, Pani Katarzynie Nagórskiej, a następnie przekazanie sztandaru uczniom i jego prezentacja. Uroczystościom towarzyszyły między innymi: przedstawienie rysu historycznego szkoły przez panią Annę Bigoszewską-Puchalską, część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły oraz wystąpienia zaproszonych gości.