Kursy autobusu w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

14 X 2021r.

Przywóz

6:30 – 7:00 Dobrzyń – Canowo- Skaszewo- Płomiany- Zbyszewo- Bachorzewo- szkoła Dobrzyń

7:00 – 7:25 Dobrzyń- Lenie za jeziorem- Kamienica- Lenie bloki- szkoła Dobrzyń

7:25 – 8:15 Dobrzyń- Strachoń – Płomiany- Wierznica- Główczyn – szkoła Dyblin- Zbyszewo- Bachorzewo- szkoła Dobrzyń

Odwóz

11:00 – 11:30 Dobrzyń– Bachorzewo – Zbyszewo – Płomiany- Skaszewo- Strachoń szkoła Dobrzyń

11:30- 12:00 Dobrzyń – Kamienica- Lenie Wielkie

12:00- 12:20 Dyblin szkoła- Główczyn- Wierznica- szkoła Dobrzyń

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15.10.2021r.              /piątek/

02.11.2021r.               /wtorek/

12.11.2021r.               /piątek/

24.05.2022r.            /wtorek/ egzamin ósmoklasisty

25.05. 2022 r.          /środa/ egzamin ósmoklasisty

26.05. 2022 r.          /czwartek/ egzamin ósmoklasisty

02.05. 2022 r.          /poniedziałek/

17.06.2022r.                 /piątek/     

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11o.