Szkolna Liga Zadaniowa

ligazadaniowa  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału uczniów klas 4-8 w  konkursie matematyczny Szkolna Liga Zadaniowa. Szczegóły w poniższym regulaminie i u nauczycieli matematyki.
 
regulamin

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.03.2021r. - /wtorek/
31.03.2021r. -  /środa/

25.05.2021r. - /wtorek/
26.05. 2021 r. - /środa/
27.05. 2021 r. - /czwartek/

 

egzamin ósmoklasisty

04.06. 2021 r. - /piątek/

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11o.

zawieszenieprzedszkola

 

 

729x308

Rozkład kursów autobusu szkolnego – obowiązujący od 22 marca

Przywóz

7:10 Bachorzewo- 7:15 Zbyszewo- 7:20 Płomiany pętla przy OSP – 7:25 Strachoń- 7:32 Lenie za jeziorem – 7:35 Kamienica- 7:45 Lenie bloki – 7:50 szkoła Dobrzyń

Odwóz

13:00 szkoła Dobrzyń- 13:05 Bachorzewo- 13:10 Zbyszewo – 13:15 Płomiany pętla przy OSP- 13:20 Strachoń- 13:27 Lenie jezioro – 13:30 Kamienica- 13:40 Lenie bloki

 

 

rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM.MARII KONOPNICKIEJ
W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ
rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022
do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej

Czytaj więcej...

Udział dobrzyńskiej szkoły w 29. finale WOŚP

wosp2W dniach 21 – 31 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą zorganizowana zostanie zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jeśli chcą Państwo dołożyć swoją „cegiełkę” do akcji- można to zrobić na trzy sposoby:
- wrzucając pieniądze do puszki wystawionej w szkole,
- przychodząc do sklepu Lewiatan, w sobotę 30 stycznia 2021r.,
- wypatrując na ulicach miasta, w niedzielę 31 stycznia, naszych wolontariuszy;
Liczymy na Państwa Wielkie Serca!
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

kursy18.01.21

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny pt.: „ Dzień Tolerancji -Ludzie choć
są inni, to razem być powinni ”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
  im. M. Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.
 2. Technika prac dowolna, format A4
 3. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z tematyką tolerancji oraz praw człowieka.
 4. Ocenie podlegają: pomysłowość, zgodność z tematem a także fantazja twórcy pracy plastycznej i estetyka wykonania.
 5. Prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich.
 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję składająca się
  z przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
  Nagroda jest niespodzianką, ale zapewniam, że warto wziąć udział
  w konkursie.
 7. Prace (zdjęcia prac z dopiskiem: konkurs-Tolerancja) należy przesyłać
  na maila:
  w terminie do 20.11.2020r.

Czytaj więcej...

 

Składka na Radę Rodziców 

Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł na dziecko. Zachęcamy do wpłat.

W zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wpłaty na rachunek bankowy:
16 9550 0003 2006 0040 0262 0001.
Prosimy wpisać w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasę!

 

INFORMACJA DYREKTORA

wazna informacjaW związku z faktem, iż dwoje uczniów naszej szkoły miało kontakt z osobą chorą na covid-19 informujemy Państwa o podjętych działaniach.

Od czwartku zajęcia lekcyjne będą odbywać się według planu.

Zgodnie z zaleceniami PSSE w Lipnie zapadły następujące decyzje:

Uczniowie klas: 1b, 6b będą objęci zaostrzonym reżimem sanitarnym:

- uczniowie klasy 1b i klasy 6b w czwartek i piątek wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem od strony gabinetu stomatologicznego,

- uczniowie klasy 1b przychodzą o godz. 8:30 i kończą zajęcia o godz.11:55 (w celu zminimalizowania kontaktu z pozostałymi uczniami),

- uczniowie klasy 6b przychodzą o godz. 8:10 i kończą zajęcia zgodnie z planem i czekają 10 minut pod opieką nauczyciela w sali lekcyjnej na wyjście ze szkoły,

- uczniowie klasy 1b- jedzą obiad o godz. 12:00, zaś uczniowie klasy 6b – o godz. 11:30,

- uczniowie wymienionych klas w czwartek i piątek nie wychodzą na korytarz podczas przerw, pozostają w klasie pod opieką nauczyciela;

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek w szkole, o częstym myciu i dezynfekcji rąk.

INFORMACJA DYREKTORA

wazna informacja  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), informuje, że:

w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą:

14 października 2020r. (Dzień Edukacji Narodowej) - środa

2 listopada 2020r. – poniedziałek

4,5 stycznia – poniedziałek, wtorek

25,26,27 maja 2021r. – wtorek, środa , czwartek (dni egzaminu ósmoklasisty)

4 czerwca 2021r. – piątek

Jednocześnie informuję, że w oparciu o w/w rozporządzenia szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w wyżej wymienionych dniach, a roczne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 kończą się 25 czerwca 2021r.


Kursy autobusu szkolnego

w roku szkolnym 2020/2021

Przywóz

1. 6.50 – 7.20 – szkoła Dobrzyń – Skaszewo – Płomiany – Wierznica - Zbyszewo- Bachorzewo - szkoła Dobrzyń

2. 7.20 – 7.45 – szkoła Dobrzyń – Kamienica – Lenie Wielkie – Lenie Bloki - szkoła Dobrzyń

3. 7.45 – 8.15 szkoła Dobrzyń – Strachoń – Płomiany - Zbyszewo – Bachorzewo – szkoła Dobrzyń

4. 8.15 - 9.10 szkoła Dobrzyń - Strachoń - Wierznica - Główczyn - Glewo - Stróżewo - szkoła Dyblin

 

 

Odwóz

1. 12.15 - 12.45 - szkoła Dobrzyń – Bachorzewo – Zbyszewo – Płomiany – Skaszewo - szkoła Dobrzyń – kl. I-III

2. 13.00 – 13.40- szkoła Dobrzyń – Bachorzewo – Zbyszewo – Płomiany - szkoła Dobrzyń

3. 14.00 - 14.20  – szkoła Dobrzyń – Kamienica – Lenie Wielkie – szkoła Dobrzyń

4. 14.55 – 15.35 - szkoła Dobrzyń – Bachorzewo – Zbyszewo – Płomiany – Wierznica - szkoła Dobrzyń

5. 15.45 – 16.20 szkoła Dobrzyń – Kamienica – Lenie Wielkie -szkoła Dobrzyń - Bachorzewo – Płomiany szkoła Dobrzyń 

 

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą


Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Od 1 września 2020 r. Uczniowie wracają do szkoły w systemie stacjonarnym.

W związku z trwającą w kraju epidemią, wywołaną koronawirusem COVID-19, rezygnujemy z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej.
1 września odbędą się spotkania uczniów z Wychowawcami klas

w wyznaczonych salach lekcyjnych według harmonogramu, o którym powiadomią Państwa Wychowawcy klas.

Czytaj więcej...

62 Uczniów otrzyma stypendium

za wysokie wyniki w nauce!

Szanowni Rodzice,

rok szkolny 2019/2020 dobiega końca. Bardzo dziękuję Państwu za trud, zaangażowanie, wsparcie i poświęcony czas, szczególnie w czasie nauczania zdalnego, które było ogromnym wyzwaniem.
Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość w tym trudnym czasie.

Czytaj więcej...

Kursy autobusu szkolnego – 26 czerwca 2020r.
przywóz – kl.5-8
8:00- Lenie Wielkie- Kamienica- Michałkowo
8:20- Strachoń, Skaszewo, Płomiany, Zbyszewo, Bachorzewo

Odwóz – kl.5-8 + przywóz kl.1-4
10:00 - Strachoń, Skaszewo, Płomiany, Zbyszewo, Bachorzewo
10: 40 – Lenie Wielkie- Kamienica- Michałkowo

Odwóz kl.1-4
11:30 - Strachoń, Skaszewo, Płomiany, Zbyszewo, Bachorzewo
12: 00 – Lenie Wielkie- Kamienica- Michałkowo

Ogłoszenie

W porozumieniu z proboszczem parafii księdzem Henrykiem Lewandowskim informujemy, iż Msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godz.10:00.

szkola muzyczna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych

16.06.2020r. /wtorek/
17.06. 2020 r. /środa/
18.06. 2020 r /czwartek/-w tych dniach jest egzamin ósmoklasisty, 
oraz 12.06. 2020 r. /piątek/

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Podczas egzaminów klas ósmych uczniowie niezdający egzaminu mają dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tych dniach Uczniowie nie przychodzą do szkoły, a Nauczyciele nie prowadzą lekcji zdalnych.

Nie są to jednak dni wolne od pracy. Nauczyciele w tych dniach są członkami zespołów nadzorujących przebieg egzaminów.

men2men1

men4men31

 

men5men6

 Schowek01

Informacja

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli lub przesłali drogą elektroniczną dokumenty rekrutacyjne, zostały zakwalifikowane do pierwszej klasy i oddziału przedszkolnego. Rodzice kandydatów do pierwszej klasy oraz do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie oświadczenia woli w terminie do 30.04.2020 r.

Skan, zdjęcie wypełnionego oświadczenia woli lub samodzielnie napisane oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do szkoły należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt sms /numer telefonu 696050317/.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na wirtualne wycieczki, a także quizy, kolorowanki, układanki przygotowane przez Urząd Marszałkowski

Wirtualna wycieczka po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki - nauka poprzez zabawę to nasza propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w domach ze względu na epidemię. Gry edukacyjne udostępniamy na stronie internetowej gry.kujawsko-pomorskie.pl

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania uczniów na terenie szkoły, bardzo prosimy o odprowadzanie dzieci do wejścia szkoły przed lekcjami i oczekiwanie po lekcjach przed wejściem do budynku. Dziecko będzie przyprowadzane przez pracownika szkoły.

Powyższa prośba nie dotyczy Rodziców sześciolatków- są to dzieci najmłodsze- z oddziału przedszkolnego, które mogą mieć jeszcze problemy z samodzielnym ubraniem się lub rozebraniem. Jednocześnie prosimy o wdrażanie dzieci do samodzielnego funkcjonowania w szatni szkolnej.

Dziękujemy za zrozumienie.

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za dziecko wynosi 30 zł.