Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021.

zakonczenie2021Klasy I-III – 9.00

Klasy IV - VII – 10.00

 Kursy autobusukursy zakonczenie21

 

Kursy autobusu szkolnego

kursy17

 

 

Szkolna Liga Zadaniowa

ligazadaniowa  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału uczniów klas 4-8 w  konkursie matematyczny Szkolna Liga Zadaniowa. Szczegóły w poniższym regulaminie i u nauczycieli matematyki.
 
regulamin

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.03.2021r. - /wtorek/
31.03.2021r. -  /środa/

25.05.2021r. - /wtorek/
26.05. 2021 r. - /środa/
27.05. 2021 r. - /czwartek/

 

egzamin ósmoklasisty

04.06. 2021 r. - /piątek/

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11o.

rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM.MARII KONOPNICKIEJ
W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ
rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022
do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej

Czytaj więcej...

Udział dobrzyńskiej szkoły w 29. finale WOŚP

wosp2W dniach 21 – 31 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą zorganizowana zostanie zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jeśli chcą Państwo dołożyć swoją „cegiełkę” do akcji- można to zrobić na trzy sposoby:
- wrzucając pieniądze do puszki wystawionej w szkole,
- przychodząc do sklepu Lewiatan, w sobotę 30 stycznia 2021r.,
- wypatrując na ulicach miasta, w niedzielę 31 stycznia, naszych wolontariuszy;
Liczymy na Państwa Wielkie Serca!
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

e7a4e766bd1a50a128069ee9011e0d8fW poniedziałek- 30 listopada 2020r. o godz. 16:00 odbędzie się Msza św. za zmarłych Uczniów, Nauczycieli, Pracowników Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny pt.: „ Dzień Tolerancji -Ludzie choć
są inni, to razem być powinni ”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
  im. M. Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.
 2. Technika prac dowolna, format A4
 3. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z tematyką tolerancji oraz praw człowieka.
 4. Ocenie podlegają: pomysłowość, zgodność z tematem a także fantazja twórcy pracy plastycznej i estetyka wykonania.
 5. Prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich.
 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję składająca się
  z przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
  Nagroda jest niespodzianką, ale zapewniam, że warto wziąć udział
  w konkursie.
 7. Prace (zdjęcia prac z dopiskiem: konkurs-Tolerancja) należy przesyłać
  na maila:
  w terminie do 20.11.2020r.

Czytaj więcej...

 

Składka na Radę Rodziców 

Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł na dziecko. Zachęcamy do wpłat.

W zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wpłaty na rachunek bankowy:
16 9550 0003 2006 0040 0262 0001.
Prosimy wpisać w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasę!

 

INFORMACJA DYREKTORA

wazna informacjaW związku z faktem, iż dwoje uczniów naszej szkoły miało kontakt z osobą chorą na covid-19 informujemy Państwa o podjętych działaniach.

Od czwartku zajęcia lekcyjne będą odbywać się według planu.

Zgodnie z zaleceniami PSSE w Lipnie zapadły następujące decyzje:

Uczniowie klas: 1b, 6b będą objęci zaostrzonym reżimem sanitarnym:

- uczniowie klasy 1b i klasy 6b w czwartek i piątek wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem od strony gabinetu stomatologicznego,

- uczniowie klasy 1b przychodzą o godz. 8:30 i kończą zajęcia o godz.11:55 (w celu zminimalizowania kontaktu z pozostałymi uczniami),

- uczniowie klasy 6b przychodzą o godz. 8:10 i kończą zajęcia zgodnie z planem i czekają 10 minut pod opieką nauczyciela w sali lekcyjnej na wyjście ze szkoły,

- uczniowie klasy 1b- jedzą obiad o godz. 12:00, zaś uczniowie klasy 6b – o godz. 11:30,

- uczniowie wymienionych klas w czwartek i piątek nie wychodzą na korytarz podczas przerw, pozostają w klasie pod opieką nauczyciela;

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek w szkole, o częstym myciu i dezynfekcji rąk.

INFORMACJA DYREKTORA

wazna informacja  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), informuje, że:

w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą:

14 października 2020r. (Dzień Edukacji Narodowej) - środa

2 listopada 2020r. – poniedziałek

4,5 stycznia – poniedziałek, wtorek

25,26,27 maja 2021r. – wtorek, środa , czwartek (dni egzaminu ósmoklasisty)

4 czerwca 2021r. – piątek

Jednocześnie informuję, że w oparciu o w/w rozporządzenia szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w wyżej wymienionych dniach, a roczne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 kończą się 25 czerwca 2021r.

 

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą


Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Od 1 września 2020 r. Uczniowie wracają do szkoły w systemie stacjonarnym.

W związku z trwającą w kraju epidemią, wywołaną koronawirusem COVID-19, rezygnujemy z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej.
1 września odbędą się spotkania uczniów z Wychowawcami klas

w wyznaczonych salach lekcyjnych według harmonogramu, o którym powiadomią Państwa Wychowawcy klas.

Czytaj więcej...