Rozpoczynamy cykl "Strefa Rodzica" - będą tu zamieszczane ważne informacje, dokumenty oraz materiały, które mają na celu wspomóc Państwa w lepszym rozumieniu dzieci i młodzieży, zauważaniu trudności oraz inspirowaniu do kreatywnego i aktywnego spędzania wspólnego czasu.
Tegoroczny cykl rozpoczynamy materiałami dotyczącym budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, opartej na bezpieczeństwie, zaufaniu, rozumieniu oraz szacunku.

12

4

5

6

7

8